KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Povinné informácie

Meno inštitúcie
    Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Adresa
    Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice
    Kukučínova 40
    041 37 Košice

Úradné hodiny

            Pondelok       9.00-11.00      12.00-14.00

            Utorok           9.00-11.00      12.00-14.00

            Streda            9.00-11.00      12.00-14.00

            Štvrtok           9.00-11.00      12.00-14.00

            Piatok            9.00-11.00      12.00-14.00

 

Identifikačné číslo organizácie: 00 606 758
DIČ: 2021141991

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

 • osobne
      Sekretariát riaditeľky školy
      Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
      Kukučínova 40
      041 37  Košice

 

 Pondelok 

 9.00-11.00 12.00-14.00

 Utorok

 9.00-11.00 12.00-14.00

 Streda

 9.00-11.00 12.00-14.00

 Štvrtok

 9.00-11.00 12.00-14.00

 Piatok

 9.00-11.00 12.00-14.00

 • poštou
     Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
      Kukučínova 40
      041 37  Košice
 • telefonicky
      055/6221216, 055/6234418
 • faxom
      055/6221216
 • elektronickou poštou
      szskosice@kukucinka.sk

Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

 

Školský poriadok PDF

Smernica o vybavovaní sťažností PDF

Smernica o poskytovaní informácií PDF

Registratúrny poriadok a registratúrny plán PDF

Informačná povinnosť čl. 13 GDPR  PDF 

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie  PDF 

Etický kódex nepedagogického zamestnanca PDF

Etický kódex pedagogického a odborného zamestnanca PDF

Stratégia školy pri výskyte šikanovania PDF

22. mar. 2017 - Lenka Štuťáková