KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Doškoľovanie asistentov

 

     Na našej škole sme do 22. mája 2018 doškolili v zmysle vyhlášky MZ SR č. 584/2008 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky MZ SR č.542/2005 Z.z. 74 zdravotníckych asistentov a 151 zdravotníckych asistentov podľa vyhlášky MZ SR č. 28/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

 

     Z organizačných a prevádzkových dôvodov škola neplánuje v najbližšej dobe realizovať ďalšie doškolenie.

 

     V prípade  záujmu zo strany zamestnávateľov o preškolenie svojich zamestnancov v zmysle platnej legislatívy oznamujeme, že ďalšie doškolenie sa bude realizovať až po doručení dostatočného počtu žiadostí o preškolenie a splnení nasledujúcich podmienok:

 

 1.  podanie žiadosti zamestnávateľa,

 2.  podanie prihlášky  podpísanej záujemcom  a potvrdením   

   zamestnávateľa, ktorý zároveň potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov na prihláške,

 3.  zaplatenie poplatku formou darovacej zmluvy (v deň nástupu na preškolenie), ako   

   kompenzácia nákladov spojených s realizáciou a ukončovaním teoretickej a praktickej   

   výuky: 

 

 •   60 €    /pracovník zamestnávateľa s ktorým má škola podpísanú dohodu o

                spolupráci/

 • 120    /ostatní záujemcovia /.

 

Prihláška 28 - klikni TU

Prihláška 584 - klikni TU

28. máj. 2018 - Iveta Kavuličová