KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Záujmové útvary

V školskom roku 2019/2020 sme aktivovali 14 záujmových útvarov so širokospektrálnym zameraním.

 

  Názov záujmového útvaru Vedúci
1.  Crossfitový krúžok

Mgr. J. Cigánková

 2. Zmaturuj!

Mgr. Jana Legárdová

3.  Bedmintonový krúžok Mgr. M. Antol
4. Krúžok záujmovej  pohybovej aktivity Mgr. M. Antol
5.  Krúžok prvej pomoci

Mgr. Janka Merganičová

PhDr. Lenka Birková

 6. Viem správne hospodáriť?

RNDr. A. Marinčáková

 7. Ži športom a kultúrou

Mgr. Stanislava Kuželová

Mgr. Iveta Kvokačková

8. Uspešní absolventi PhDr. S. Danková, PhD.
9.  Konverzácia v ANJ I. PhDr. Katarína Kovaľová
 10.  Konverzácia v ANJ II. Mgr. Slávka Stahovcová
 11.  Konverzácia v ANJ III. Mgr. Martina Tlachová
12.   Konverzácia v NEJ

PhDr. Michaela Vozárová

13. Dobrovoľník pomáha

PhDr. S. Danková, PhD.

14. Environmentálny kúžok

Mgr. Lenka Matušková

PhDr. Miriam Bӧszӧrményiová