KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
 • Pedagogický zbor
  2014
 • Ukončenie školského roka
  2013/14
 • SZS Kukučínová
  maľba ulíkom
 • Pedagogický zbor 2016
 • Odborna učebňa
 • Učebňa informatiky
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Školské predmetové komisie

Predmetové komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov

 Názov Vedúci 
 PK spoločenskovedná  Mgr. Gizela Rešetárová
 PK cudzích jazykov  PhDr. Katarína Kovaľová
 PK prírodovedná  RNDr. Agáta Marinčáková
 PK telesná výchova  Mgr. Michal Antol

Predmetové komisie odborných predmetov 

Názov Vedúci 
PK študijného odboru ZA PhDr. Iveta Mochnacká
PK študijného odboru MAS PhDr. Denisa Šimko
PK študijného odboru DFT PhDr. Alena Moudrá
PK študijného odboru ZZ PhDr. Mária Kovalčíková
PK študijného odboru DVS PhDr. Mária Pituchová
PK učebného odboru SA Mgr. Iveta Kavuličová