KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Školské predmetové komisie

Predmetové komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov

 Názov Vedúci 
 PK spoločenskovedné   PhDr. Katarína Kovaľová
 PK cudzích jazykov  PhDr. Katarína Kovaľová
 PK prírodovedná  RNDr. Agáta Marinčáková
 PK telesná výchova  Mgr. Michal Antol

Predmetové komisie odborných predmetov 

Názov Vedúci 
PK študijného odboru ZA/PS PhDr. Mária Pituchová
PK študijného odboru MAS Mgr. Gabriela Gavulová
PK študijného odboru DFT PhDr. Alena Moudrá
PK študijného odboru ZZ Mgr. Iveta Kočerginová
PK študijného odboru DVS Mgr. Janka Merganičová
PK učebného odboru SA Mgr. Iveta Kavuličová