KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy 

Denne od 09:00 – 11:00 hod.

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov a žiakov

v školskom roku 2018/2019 - 1. polrok

Konzultačné hodiny budú každý párny týždeň podľa následovného harmonogramu:

 

Priezvisko a meno

Deň

Čas

Miestnosť

Antol Michal, Mgr.

štvrtok

13:00 – 13:45

kabinet TSV

Áronová Fedoreňková Lenka, Mgr.

štvrtok

08:55 – 09:40

zborovňa

Birková Lenka, PhDr.

utorok

10.50 - 11.35

zborovňa

Bӧszӧrményiová Miriam, PhDr.

streda  13:55 – 14:40 zborovňa 

Cigánková Jana, Mgr.

štvrtok

09:55 – 10:40

kabinet TSV

Čigášová Ingrid, PhDr.

utorok

13:10 – 13:50

zborovňa

 Danková Silvia, PhDr., PhD.

 streda

 10:50 – 11:35

 zborovňa

 Dubrovčáková Jana, Mgr.

 streda

 09:55 - 10:40

 zborovňa

 Gavulová Gabriela, Mgr.

 piatok

 10.50 - 11.35

 kabinet DFT

Helmeczyová Michaela, Mgr.

streda

11:35 – 12:20

zborovňa

Ivanová Ivana, PhDr.

streda

10:50 – 11:35

zborovňa

Kavuličová Iveta, Mgr.

utorok

13:00 – 13:45

zborovňa

Kočerginová Iveta, Mgr.

pondelok

10:40 – 11:30

zborovňa

Kolárovská Alena, MUDr.

pondelok

10:40 – 11:40

zborovňa

Kovalčíková Mária, PhDr.

utorok

09:55 – 10:40

zborovňa

Kovaľová Katarína, PhDr.

piatok

08:55 – 09:40

zborovňa

Kušnírová Slavomíra, PaedDr.

utorok

10:50 - 11:35

zborovňa

Kvokačková Iveta, Mgr.

štvrtok

08:55 – 09:40

kabinet DFT

Kuželová Stanislava, Mgr.

utorok

13:00 – 13:45

kabinet VP č.30

 Legárdová Jana, Mgr.

 streda

 11:45 - 12:30

 zborovňa

Marinčáková Agáta, RNDr.

štvrtok

10:50 – 11:35

kab. prír. predme.

Matušková Lenka, Mgr.

pondelok

09:55 – 10:40

zborovňa

Merganičová Janka, Mgr.

 štvrtok

 16:05 - 16:50

 zborovňa

Mochnacká Iveta, PhDr.

špondelok

13:00 - 13:45

zborovňa

Moudrá Alena, PhDr.

štvrtok

13:00 - 13:45

kabinet DFT

 Lišková Dana, RNDr.

 streda

 11:45 - 12:30

 zborovňa

 Peťurová Eugénia, Mgr.

 streda

08:55 - 09:40

 zborovňa

Pituchová Mária, PhDr.

utorok

09:55 - 10:40

zborovňa

Rešetárová Gizela, Mgr.

utorok

08:00 - 08:45

zborovňa

Stahovcová Slávka, Mgr.

štvrtok

09:55 - 10:40

zborovňa

Šimko Denisa, PhDr.

pondelok

10:50 – 11:35

kabinet DFT

Šoltésová Mária, Mgr.

štvrtok

10:50 - 11:35

zborovňa

Šusterová Dáša, PaedDr.

piatok

08:55 – 09:40

zborovňa

Tlachová Martina, Mgr.

streda

09:55 - 10:40

zborovňa

Vladimírová Marcela, RNDr., PhD.

štvrtok

10:50 - 11:35

zborovňa