KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy 

Denne od 09:00 – 11:00 hod.

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová - konzultačné hodiny: Pondelok 13,00 - 15,00 hod.

výchovné poradenstvo poskytuje v konzultačnej miestnosti č. 30

Mgr. Lenka Mikulová - školský psychológ

    poskytuje psychologické poradenstvo v konzultačnej mestnosti č. 30

     Pondelok: 9,40 - 17,40 hod.

     Streda: párny týždeň: 12,00 - 17,10 hod.

                nepárny týždeň: 7,00 - 11,30 hod.

     Štvrtok: nepárny týždeň: 15,30 - 17,40 hod.

     Piatok: 7,50 - 8,55 hod. a 10,40 - 15,30 hod

     Piatok: 7,50 -8,55 hod. a 10,40 - 15,30 hod.

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov a žiakov

v školskom roku 2017/2018 - 2. polrok

Konzultačné hodiny budú každý párny týždeň podľa následovného harmonogramu:

 

Priezvisko a meno

Deň

Čas

Miestnosť

Antol Michal, Mgr.

piatok

12:30 – 13:30

kabinet TSV

Áronová Fedoreňková Lenka, Mgr.

piatok

11:45 – 12:30

zborovňa

Bicková Miriam, Mgr.

utorok

12.00 - 13.00

kabinet CUJ

Birková Lenka, PhDr.

pondelok

11.45 - 12.30

zborovňa

Bӧszӧrményiová Miriam, Mgr.

 utorok  11:45 – 12:30 zborovňa 

Cigánková Jana, Mgr.

piatok

11:40 – 12:40

kabinet TSV

Čigášová Ingrid, PhDr.

pondelok

10:50 – 11:35

zborovňa

Helmeczyová Michaela, Mgr.

streda

11:45 – 12:30

zborovňa

Ivanová Ivana, PhDr.

utorok

10:50 – 11:35

zborovňa

Kavuličová Iveta, Mgr.

štvrtok

14:50 – 15:35

zborovňa

Kočerginová Iveta, Mgr.

piatok

13:00 – 13:45

zborovňa

Kolárovská Alena, MUDr.

streda

11:35 – 12:30

zborovňa

Kovalčíková Mária, PhDr.

utorok

09:50 – 10:35

zborovňa

Kovaľová Katarína, PhDr.

pondelok

09:45 – 10:30

zborovňa

Kušnírová Slavomíra, PaedDr.

utorok

08:55 – 09:40

zborovňa

Kvokačková Iveta, Mgr.

štvrtok

10:50 - 11:35

kabinet DFT

Kuželová Stanislava, Mgr.

piatok

11:45 – 12:30

kabinet VP č.30

Ludviková Juliana, Mgr.

utorok

 08:55 - 09:40

 zborovňa

 Lukačková Monika, PhDr.

 pondelok

 10:50 - 11:35

 zborovňa

Marinčáková Agáta, RNDr.

štvrtok

10:00 – 10:45

kab. prír. predme.

Matušková Lenka, Mgr.

pondelok

09:55 – 10:40

zborovňa

Merganičová Janka, Mgr.

 pondelok

 12:40 - 13:20

 zborovňa

Mochnacká Iveta, PhDr.

piatok

11:35 - 12:30

zborovňa

Moudrá Alena, PhDr.

štvrtok

13:00 - 13:45

zborovňa

Pituchová Mária, PhDr.

utorok

09:55 – 10:40

zborovňa

Raticová Zuzana, Mgr.

utorok

10:50 – 11:35

zborovňa

Rešetárová Gizela, Mgr.

pondelok

09:55 – 10:40

zborovňa

Stahovcová Slávka, Mgr.

utorok

11:45 - 12:30

zborovňa

Šimko Denisa, PhDr.

utorok

08:55 – 09:40

kabinet DFT

Šoltésová Mária, Mgr.

pondelok

08:55 - 09:40

zborovňa

Šusterová Dáša, PaedDr.

streda

13:00 – 13:45

zborovňa

Šuťáková Lenka, Mgr.

utorok

08:55 – 09:40

zborovňa

Tutoky Lívia, PaedDr.

utorok

08:00 – 08:45

zborovňa

Vladimírová Marcela, RNDr., PhD.

streda

09:55 - 10:40

zborovňa