KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
 • Pedagogický zbor
  2014
 • Ukončenie školského roka
  2013/14
 • SZS Kukučínová
  maľba ulíkom
 • Pedagogický zbor 2016
 • Odborna učebňa
 • Učebňa informatiky
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy 

Denne od 09:00 – 11:00 hod.

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová - konzultačné hodiny: Pondelok 13:00 - 15:00 hod.

Mgr. Lenka Mikulová - školský psychológ

    poskytuje psychologické poradenstvo v konzultačnej mestnosti č. 30

     Pondelok: 7,30 - 15,30 hod.

     Streda: párny týždeň: 12,00 - 15,00 hod.

                nepárny týždeň: 7,00 - 11,30 hod.

     Piatok: 7,30 -15,30 hod.

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov a žiakov

v školskom roku 2016/2017 - 2. polrok

Konzultačné hodiny budú každý párny týždeň podľa následovného harmonogramu:

 

Priezvisko a meno

Deň

Čas

Miestnosť

Antol Michal, Mgr.

utorok

14:00 – 15:00

kabinet TEV

Antošová Jana, Mgr.

štvrtok

13:00 – 13:45

zborovňa

Áronová Fedoreňková Lenka, Mgr.

piatok

10:50 – 11:35

zborovňa

Bӧszӧrményiová Miriam, Mgr.

 štvrtok  13:00 – 13:45 zborovňa 

Cigánková Jana, Mgr.

piatok

10:50 – 11:35

kabinet TEV

Čigášová Ingrid, PhDr.

utorok

11:45 – 12:30

zborovňa

Helmeczyová Michaela, Mgr.

pondelok

10:50 – 11:35

zborovňa

Ivanová Ivana, PhDr.

pondelok

11:45 – 12:30

zborovňa

Kavuličová Iveta, Mgr.

streda

13:55 – 14:40

zborovňa

Kočerginová Iveta, Mgr.

streda

13:00 – 13:45

zborovňa

Kolárovská Alena, MUDr.

štvrtok

11:45 – 12:30

zborovňa

Kovalčíková Mária, PhDr.

streda

14:50 – 15:35

zborovňa

Kovaľová Katarína, PhDr.

utorok

11:45 – 12:30

zborovňa

Kušnírová Slavomíra, PaedDr.

utorok

09:55 – 10:40

zborovňa

Kvokačková Iveta, Mgr.

pondelok

08:55 - 09:40

zborovňa

Kuželová Stanislava, Mgr.

utorok

10:50 – 11:35

kabinet VP č.30

Ludviková Juliana, Mgr.

 piatok

 08:55 - 09:40

 kabinet JAZ

Marinčáková Agáta, RNDr.

utorok

09:55 – 10:40

kab. prír. predme.

Matušková Lenka, Mgr.

piatok

08:55 – 09:40

zborovňa

Mochnacká Iveta, PhDr.

štvrtok

10:50 - 11:35

zborovňa

Moudrá Alena, PhDr.

pondelok

11:45 - 12:30

kabinet DFT

Pajkošová Monika, PhDr.

streda

13:55 – 14:40

zborovňa

Pituchová Mária, PhDr.

utorok

13:55 – 14:40

zborovňa

Raticová Zuzana, Mgr.

pondelok

10:50 – 11:35

zborovňa

Rešetárová Gizela, Mgr.

utorok

08:55 – 09:40

zborovňa

Stahovcová Slávka, Mgr.

streda

11:45 - 12:30

zborovňa

Šimko Denisa, PhDr.

štvrtok

08:55 – 09:40

kabinet DFT

Šoltésová Mária, Mgr.

streda

13:00 - 13:45

zborovňa

Šusterová Dáša, PaedDr.

štvrtok

08:55 – 09:40

zborovňa

Šuťáková Lenka, Mgr.

štvrtok

08:55 – 09:40

zborovňa

Teššerová Jana, PhDr.

pondelok

12:30 – 13:15

zborovňa

Tresová Darina, Mgr.

utorok

11:45 – 12:30

kabinet DFT

Tutoky Lívia, PaedDr.

utorok

09:00 – 09:45

zborovňa

Vladimírová Marcela, RNDr., PhD.

streda

13:00 - 13:45

zborovňa