KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Prijímacie konanie

Dôležité informácie

  • Štúdium na našej škole nie je spoplatňované. 

  • Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijných odborov zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut a učebného odboru sanitár v školskom roku 2018/2019 budú zverejnené po 20.2.2018

  • K prihláške na štúdium je potrebné doložiť riadne overený doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní.   

  • Prosíme uchádzačov o štúdium, aby vyjadrenie lekára dokladovali na osobitnom tlačive podľa študijného/učebného odboru.   

  • Na prihlášku uviesť telefonický kontakt.

 

 

Denné štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Zdravotnícky asistent

5356 M
4-ročné štúdium

prihláška 4-ročné štúdium
vyjadrenie lekára nie je potrebné

 kritéria 

   NOVÉ 

        výsledky

 

5370 M 
4-ročné štúdium 
prihláška
vyjadrenie lekára nie je potrebné

        kritériá    

         NOVÉ   

        výsledky

 

5317 Q 
3-ročné vyššie odborné štúdium 
prihláška

       kritériá

         NOVÉ

        výsledky

Diplomovaná všeobecná sestra    
5325 Q 
3-ročné vyššie odborné štúdium 
prihláška

       kritériá

         NOVÉ

         výsledky

        

Zdravotnícky záchranár   
5315 N 
2-ročné pomaturitné štúdium
prihláška

       kritéria    

          NOVÉ

výsledky 

 

Externé, večerné štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Zdravotnícky asistent   
5356 N 
2-ročné pomaturitné štúdium
externá - večerná forma 
prihláška

   kritériá

     NOVÉ

        výsledky

 

Zdravotnícky záchranár

5315 N
3-ročné pomaturitné štúdium
externá - večerná forma 

    kritériá

      NOVÉ

        výsledky

Sanitár   
5371 H 
1-ročné štúdium pre absolventov stredných škôl 
externá - večerná forma
prihláška

   kritériá

     NOVÉ

        výsledky