KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Prijímacie konanie

Dôležité informácie

  • Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijných odborov praktická sestra, zdravotnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut a učebného odboru sanitár v školskom roku 2020/2021 budú zverejnené po 20.02.2020

  • K prihláške na štúdium je potrebné doložiť riadne overený doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní.   

  • Prosíme uchádzačov o štúdium, aby vyjadrenie lekára dokladovali na osobitnom tlačive podľa študijného/učebného odboru.   

  • Na prihlášku uviesť telefonický kontakt.

  • Uchádzači o štúdium v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut  majú možnosť zúčastniť sa konzultácií z FYZIKY.

 

 

Denné štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Zdravotnícky asistent

-> praktická sestra

5356 M
4-ročné štúdium

prihláška 4-ročné štúdium

vyjadrenie lekára

 kritériá

   NOVÉ   

        

          

5370 M 
4-ročné štúdium 

prihláška 4-ročné štúdium

vyjadrenie lekára

       kritériá             NOVÉ

         

         

5317 Q 
3-ročné vyššie odborné štúdium 
prihláška

       kritériá

       NOVÉ     

         

     

           

Diplomovaná všeobecná sestra    
5325 Q 
3-ročné vyššie odborné štúdium 
prihláška

       kritériá

       NOVÉ     

         

         

Zdravotnícky záchranár   
5315 N 
2-ročné pomaturitné štúdium
prihláška

       kritéria    

          NOVÉ  

 

         

 

 

Externé, večerné štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR DOKUMENTY KRITÉRIÁ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Zdravotnícky asistent   

-> praktická sestra

5356 N 
2-ročné pomaturitné štúdium
externá - večerná forma 
prihláška

   kritériá

    NOVÉ      

        

        

Zdravotnícky záchranár

5315 N
3-ročné pomaturitné štúdium
externá - večerná forma 

    kritériá

    NOVÉ  

         

      

Masér

5370 N

2-ročné pomaturitné štúdium

externá - večerná forma

   kritériá

    NOVÉ

       

   

Sanitár   
5371 H 
1-ročné štúdium pre absolventov stredných škôl 
externá - večerná forma
prihláška

   kritériá

   NOVÉ