KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Dokumenty

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018. 

Školský poriadok pre školský rok 2018/2019

 

 Školský vzdelávací program pre odbory:

Zdravotnícky asistent I. a II.  ročník pdf   
Zdravotnícky asistent III. ročník  pdf  
Zdravotnícky asistent IV. ročník  pdf  

Masér I. a II. ročník

   

Masér III. ročník

 pdf  

Masér IV. ročník

 pdf  
Zdravotnícky záchranár    
Sanitár    

 

Kolektívna zmulva na rok 2016       pdf  
Kolektívna zmulva na rok 2017       pdf  
Kolektívna zmulva na rok  2018       pdf  
Kolektívna zmulva na roky 2019 a 2020  pdf