KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
 • Pedagogický zbor
  2014
 • Ukončenie školského roka
  2013/14
 • SZS Kukučínová
  maľba ulíkom
 • Pedagogický zbor 2016
 • Odborna učebňa
 • Učebňa informatiky
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Dokumenty

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016. 

Školský poriadok pre školský rok 2017/2018

 

 Školský vzdelávací program pre odbory:

 

 

 

Zdravotnícky asistent    
Masér    
Zdravotnícky záchranár    
Sanitár