KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Dokumenty

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018. 

Školský poriadok pre školský rok 2018/2019

 

 Školský vzdelávací program pre odbory:

Zdravotnícky asistent I. a II.  ročník pdf   
Zdravotnícky asistent III. ročník  pdf  
Zdravotnícky asistent IV. ročník  pdf  

Masér I. a II. ročník

   

Masér III. ročník

 pdf  

Masér IV. ročník

 pdf  
Zdravotnícky záchranár    
Sanitár