KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

IES (International Education Society)

IES je nezávislá spoločnosť registrovaná v Londýne s pobočkou so sídlom v ČR v Brne.

O projekte CERTIFICATE sú informované hospodárske komory európskych krajín a tisíce iných firiem a inštitúcií. Každá certifikovaná inštitúcia získa rating, ktorého hodnota zodpovedá aktuálnej úrovni inštitúcie. Výška ratingu je overovaná v pravidelných intervaloch. Ratingová stupnica má 12 stupňov a vychádza zo štandardov EÚ. IES v rámci projektu certifikuje rôzne vzdelávacie inštitúcie.

Význam certifikácie

  1. Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle.
  2. Certifikácia upozornila na prednosti školy.
  3. Škola získala konkurenčnú výhodu a posilni sa dôveryhodnosť školy v očiach klientov a verejnosti.
  4. Umožnila každému žiakovi získať medzinárodne uznaný certifikát s neobmedzenou platnosťou a uľahčila im tým uplatnenie na trhu práce.

 Škola má právo po získaní certifikátu používať označenie IES (International Education Society) a certifikačnú značku IES podľa presne špecifikovaných pravidiel.

Certifikát si nikdy nemôže objednať sám absolvent, objednávku posiela vždy škola.

Poplatok za vydanie certifikátu určujú vždy presne dohodnuté pravidlá. Všetky manipulačné prevody sú spoplatňované a rozpočítané na všetkých žiadateľov.

Absolvent získa originál certifikátu v anglickom jazyku a v preklade do úradného jazyka.

Absolventom môže byť vystavený k týmto certifikátom aj preklad v ďalšom svetovom jazyku podľa aktuálnej ponuky na www stránke IES.

Medzinárodné certifikáty IES môžu byť absolventovi vydané aj spätne bez časového obmedzenia. Podmienkou je nepretržitá certifikácia vzdelávacieho subjektu od doby ukončenia štúdia absolventa. Manipulačné poplatky spojené s vydaním certifikátu znáša v tom prípade žiadateľ - jednotlivec.

Žiak, ktorý počas celého štúdia dosiahne najlepšie výsledky, získa certifikát zdarma!

Po získaní certifikátu školou je táto zaradená do počítačovej databázy IES rovnako, ako každý absolvent – žiadateľ. Overenie skutočnosti je možné na stránkach:

Každý certifikát má neobmedzenú platnosť.