KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Predmety a skratky predmetov

Nová skratka

Názov predmetu

Stará skratka

AZD

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

AZD

ANF

Anatómia a fyziológia

ANF

ANE

Anestéziológia

ANE

ANJ

Anglický jazyk

ANJ

BKT

Balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia

BKH

BIO

Biológia

BIO

DEJ

Dejepis

DEJ

EKO

Ekonomika

EKO

EZL

Ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službe

EZS

EFT

Elektro- a fototerapia

EFT

ERG

Ergoterapia

ERT

ESV

Estetická výchova

ESV

ETV

Etická výchova

ETV

EVF

Etika vo fyzioterapii

ETF

FAR

Farmakológia

FAR

FDL

Funkčná diagnostika lokomočného systému

FDL

FYZ

Fyzika

FYZ

FZP

Fyzická príprava

FYP

FYT

Fyzikálna terapia

FYT

FKC

Fyzioterapia - klinické cvičenia

FKC

GOS

Geriatrické ošetrovateľstvo

GOS

GYP

Gynekológia a pôrodníctvo

GYP

GPO

Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

GPO

CHE

Chémia

CHE

CHG

Chirurgia

CHI

CTL

Chirurgia a traumatológia

CHT

CGO

Chirurgické ošetrovateľstvo

CHO

INF

Informatika

INF

INO

Interné ošetrovateľstvo

INO

KLP

Kineziológia a patokineziológia

KIP

KIG

Kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii

KTG

KIC

Kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii

KCT

KIN

Kinezioterapia v neurológii

KTN

KIP

Kinezioterapia v pediatrii

KTE

KIV

Kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii

KVR

KIY

Kineziterapia v gynekológii a pôrodníctve

KGP

KPA

Klinická propedeutika

KPR

KCC

Klinické cvičenie

KLC

KOA

Komunikácia v ošetrovateľstve

KOS

KFY

Komunikácia vo fyzioterapii

KOF

KPV

Kondičná príprava

KOP

KAJ

Konverzácia v anglickom jazyku

KAJ

KNJ

Konverzácia v nemeckom jazyku

KNJ

LAT

Latinský jazyk

LAJ

LJO

Latinský jazyk v ošetrovateľstve

LJO

MFY

Manažment vo fyzioterapii

MFT

MOE

Manažment v ošetrovateľstve

MOS

MAZ

Masáže

MAS

MFB

Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia

MFT

MFC

Masáže a foto-,hydro-,termo-, balneoterapia-klinické cvičenia

MFC

MAT

Matematika

MAT

KIT

Metódy kinezioterapie

MKT

MBI

Mikrobiológia

MIK

NBV

Náboženská výchova

NBV, NAV

NOZ

Náuka o výžive

NAV

NKH

Nekontaktné hodiny

NEH

NEJ

Nemecký jazyk

NEJ

NEU

Neurológia

NEU

NEO

Neurologické ošetrovateľstvo

NEO

NPS

Neurológia a psychiatria

NEP

OBN

Občianska náuka

OBN

OKQ

Odborná klinická prax

OKP

OKA

Odborná konverzácia v anglickom jazyku

OKA

ORZ

Organizácia zdravotníctva

ORZ, ORG

OZH

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

OZS

OGC

Organizácia zdravotníctva a sociálnej pomoci

OZP

ORK

Ortopédia a protetika

ORP

OET

Ošetrovateľska etika

OET

OTY

Ošetrovateľské techniky

OST

OPF

Ošetrovateľský proces

OSP

OSE

Ošetrovateľstvo

OSE

OPX

Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti

OPS

OVH

Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch

OVO

OAZ

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

OAD

PAT

Patológia

PAT

PEF

Pedagogika v ošetrovateľstve

PEO

PET

Pediatria

PED

PQO

Pediatrické ošetrovateľstvo

PDO

PCV

Praktické cvičenia

PRC

PGI

Právo a legislatíva

PLE

PGF

Právo a legislatíva vo fyzioterapii

PLF

PGS

Právo a legislatíva v ošetrovateľstve

PLO

PAX

Prázdninová odborná prax

POP

PLX

Preventívne lekárstvo

PRL

PPS

Prvá pomoc

PRP

PSC

Psychiatria

PSY

PYS

Psychiatrické ošetrovateľstvo

POS

PBK

Psychológia a komunikácia

PSK

PPE

Psychológia a pedagogika

PSP

PYJ

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

PPK

PQS

Psychológia, pedagogika a sociológia

PPS

PWO

Psychológia v ošetrovateľstve

PSO

PSG

Psychológia a sociológia

PSS

RRC

Rekondično-relaxačné cvičenia

RRC

RUJ

Ruský jazyk

RUJ

SJL

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

SIL

Sociálna starostlivosť

SOS

SGO

Sociológia v ošetrovateľstve

SOS

SPR

Správanie

SPR

SRX

Súvislá odborná prax

SOP

TSV

Telesná a športová výchova

TEV

TEV

Telesná výchova

TEV

UGM

Urgentná medicína

URM, URG

VNL

Vnútorné lekárstvo

VNL

VBO

Vybrané odbory

VBO

VOI

Výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár

VOD

VFT

Výskum vo fyzioterapii

VFT

ZSQ

Záchranná služba

ZAS

ZRL

Základy biofyziky, biochémie a rádiológie

ZBR

ZOE

Základy ošetrovania a asistencie

ZOA

ZKC

Zdravie a klinika chorôb

ZKC

ZFS

Zdravotná záchranná služba

ZZS

ZFP

Zdravotná záchranná služba - odborná klinická prax

 

ZET

Zdravotnícka etika

ZDE

ZDR

Zdravoveda

ZDR

SNO

Sanitárstvo

 

SAA

Sanitárske činnosti

SAC