KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Zoznam zamestnancov

Učitelia spoločenskovedných a jazykovedných predmetov

Meno Vyučuje Triednictvo
PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD  LAT, LJO  
PhDr. Katarína Kovaľová ANJ, OKA, SJL  II. MAS
PaedDr. Slavomíra Kušnírová  ANJ, DEJ  II. B/ZA
Mgr. Lucia Onderišinová SJL  
 Mgr. Eugénia Peťurová SJL   III. A/ZA
Mgr. Slávka Stahovcová ANJ IV. B/ZA 
 Mgr. Martina Tlachová ANJ   II. A/ZA 
PhDr. Michaela Vozárová NEJ I. B/PS

Učitelia matematicko-prírodovedných predmetov

Učiteľ  Vyučuje  Triednictvo
RNDr. Agáta Marinčáková MAT, INF, FYZ  III. MAS
RNDr. Dana Lišková MAT, FYZ  
RNDr. Marcela Vladimírová, PhD. CHE, FYZ, ZRL  

Učitelia telovýchovných predmetov 

Učiteľ  Vyučuje  Triednictvo
Mgr. Michal Antol
TSV, TEV, KPV, RRC
 I. MAS
Mgr. Jana Cigánková TSV, TEV IV. MAS 

 

Učitelia odborných predmetov 

Učiteľ 
Vyučuje 
Triednictvo 
Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková
ZOE, OAZ, KCC, VOI
 II.A ZZ-PKŠ/V
PaedDr. Vladimíra Benӧcz
MFB, FYT, KIT
I. MAS-PKŠ/V
PhDr. Lenka Birková
ZOE, OAZ

II.B/ZZ-PKŠ/V

PhDr. Miriam Bӧszӧrményiová
ZOE, OAZ, KCC, VOI
I. B/PS-PKŠ/V 
PhDr. Silvia Danková, PhD.
ZOE, PYJ, AZD, OAZ, ZDR, PPS, SAA 
III. DVS 
PhDr. Valéria Dluhošová
OAZ, ZKC
 
PhDr. Ingrid Čigášová
ZOE, AZD, PYJ, OAZ, KCC, OSE
I. A/ZA
Mgr. Daniela Fedorová
MFB, FYT, KIT
 
Mgr. Gabriela Gavulová
MAZ, FYT, 
 
PhDr. Ivana Ivanová
KCC,  ZKC, ZOE, KOA, PWO
 
Mgr. Iveta Kočerginová
OAZ, PYJ , ZOE, PPS, SNO, SAA
I. ZZ
Mgr. Iveta Kavuličová
  ZOE, SNO, OAZ, SAA
 I. A/SA/V
MUDr. Alena Kolárovská ZKC, ANF, VNL  
Mgr. Beáta Krajňáková OAZ, PYJ , ZOE, PPS,  
Mgr. Stanislava Kuželová
MAZ, MFB, FYT, KIT, FDL, KIV, KIG
I.DFT 
Mgr. Iveta Kvokačková
FKC, FDL, EFT 
III. DFT 
Mgr. Jana Legárdová
ZOE,  OAZ, AZD, PYJ, KCC, OSE 
 IV. A/ZA
Mgr. Lenka Matušková
OAZ, GOS, PWO, OTY, PBK, KCC
II. B/ZA-PKŠ/V
Mgr. Janka Merganičová
OAZ, SNO, PSS
II. DVS 
PhDr. Iveta Mochnacká
INO,  OAZ, NEO, PPS, ORZ,  OPF, KCC, ZOE 

    I. DVS

PhDr. Alena Moudrá
FKC, KIC, MAZ, KIT, KIN, KLP, KIP
II. DFT
Mgr. Michaela Pittnerová
 PPS, OAZ
II.A/ZA-PKŠ/V
PhDr. Mária Pituchová
 ZOE, OAZ, ZET, OSE, KCC
I. A/PS-PKŠ/V
 MUDr. Miriam Skalošová ZKC   
PaedDr. Dáša Šusterová
OAZ, PYJ, ZOE, AZD
I. B/SA/V
ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová
PYJ
 

 Výchovná poradkyňa

PaedDr. Vladimíra Benӧcz - konzultačné hodiny: Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

výchovné poradenstvo poskytuje v konzutlačnej miestnosti č. 30

 

Kariérová poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová- konzultačné hodiny: Pondelok 08,00 - 10,00 hod.

výchovné poradenstvo poskytuje v konzutlačnej miestnosti č. 30

ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová - školský psychológ

    poskytuje psychologické poradenstvo v konzultačnej mestnosti č. 30

     Pondelok: 7,30 - 15,30 hod.

     Streda: párny týždeň: 12,00 - 15,00 hod.

                nepárny týždeň: 7,00 - 11,30 hod.

     Piatok: 7,30 - 15,30 hod.

Technicko-hospodárski zamestnanci

 • Ing. Monika Štefaničová
 • Mgr. Renáta Terebesiová
 • Ing. Iveta Kovalčíková
 • Mgr. Jaroslava Kristanová
 • PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD - knihovník

Prevádzkoví zamestnanci

 • Gabriela Brejchová
 • Danka Forraiová
 • Peter Tomko
 • Miroslav Hudák
 • Anna Furinová
 • Lýdia Sedlická
 • Marta Tóthová