KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
 • Pedagogický zbor
  2014
 • Ukončenie školského roka
  2013/14
 • SZS Kukučínová
  maľba ulíkom
 • Pedagogický zbor 2016
 • Odborna učebňa
 • Učebňa informatiky
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Orgány školy

Vedenie školy 

PhDr. Anna Hencovská riaditeľka školy  
RNDr. Milina Rákayová zástupkyňa RŠ 
PhDr. Valéria Dluhošová zástupkyňa RŠ 

Ekonómka

Ing. Martina Lazarovská Poláčková

Výchovná poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová

Školský psychológ

Mgr. Lenka Mikulová

Členovia žiackej školskej rady 

Lukáčiková Renáta II. DFT  predseda
Kuzmová Mária II. MAS podpredseda
Rozeková Dominika I. A/ZA  
Bajusová Natália I. MAS  
Korýtková Ema II. A/ZA  
Smetanková Ľudmila II. B/ZA  
Šutková Dominika III. A/ZA  
Stolárová Karin III. MAS  
Sabolová Blažena IV.  MAS  
Sýkorová Kristína I. DVS  
Blahovský Samuel I. DFT  

Členovia Rady školy

Zástupca zdravotníckeho zariadenia

PhDr. Jacková Jana, MPH. 

Zástupcovia KSK

 MUDr. Antónyová Eva 

   MUDr. Grüllingová Mária

 

Zástupca zriaďovateľa

 Mgr. Kečkešová Jolana

Zástupcovia rodičov

 Mgr. Cabanová Mária
   Lukáčiková Renáta
   Mgr. Smetanková Zdenka

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 Mgr. Kočerginová Iveta
   PaedDr. Šusterová Dáša

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 Ing. Lazarovská Poláčková Martina

Zástupca žiakov

 Lukáčiková Renáta