KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Orgány školy

Vedenie školy 

PhDr. Anna Hencovská riaditeľka školy  
RNDr. Milina Rákayová zástupkyňa RŠ 
PhDr. Valéria Dluhošová zástupkyňa RŠ 
Mgr. Jana Antošová zástupkyňa RŠ

Ekonómka

Ing. Martina Lazarovská Poláčková

Výchovná poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová

Školský psychológ

Mgr. Lenka Mikulová

Členovia Žiackej školskej rady 

Bajusová Natália II. MAS predseda
Lukáčiková Renáta III. DFT podpredseda
Vargová Veronika I. A/ZA  
Kuba Patrik I. MAS  
Szilágyiová Martina II. A/ZA  
Kuzmová Mária III. MAS  
Oršoľa Ján IV. A/ZA  
Stolárová Karin IV. MAS  
Lorková Ľubica I.  DFT  
Sýkorová Kristína II. DVS  
Haburová Martina II. DFT  

Členovia Rady školy

Zástupca zdravotníckeho zariadenia

PhDr. Jacková Jana, MPH. 

Zástupcovia KSK

 MUDr. Antónyová Eva 

   MUDr. Grüllingová Mária

 

Zástupca zriaďovateľa

 Mgr. Kečkešová Jolana

Zástupcovia rodičov

 Mgr. Cabanová Mária
   Lukáčiková Renáta
   Mgr. Smetanková Zdenka

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 Mgr. Kočerginová Iveta
   PaedDr. Šusterová Dáša

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 Ing. Lazarovská Poláčková Martina

Zástupca žiakov

 Lukáčiková Renáta