KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Orgány školy

Vedenie školy 

PhDr. Anna Hencovská riaditeľka školy  
Mgr. Gizela Rešetárová zástupkyňa RŠ 
Mgr. Jana Antošová zástupkyňa RŠ

Ekonómka

Ing. Martina Lazarovská Poláčková

Výchovná poradkyňa

PaedDr. Vladimíra Benӧcz

 

Kariérna poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová

Školský psychológ

ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová

Členovia Žiackej školskej rady 

Vedúce ŽŠR

Mgr. Jana Dubrovčáková

Mgr. Eugénia Peťurová

 
Kovalčínová Chantal III. MAS predseda
Plutová Nikola II. MAS podpredseda
Forgáčová Laura I. A/ZA  
Dzureňová Dominika I. MAS  
Vargová Veronika II. A/ZA  
Figľarová Simona II. B/ZA  
Zdráhal Aleš II. MAS  
Szilágyiová Martina III. A/ZA  
Mižiková Nikoleta III. B/ZA  
Kuzmová Michaela IV. MAS  
Ištoková Gabriela II. DVS  

Členovia Rady školy

Zástupca zdravotníckeho zariadenia

PhDr. Jacková Jana, MPH. 

Zástupcovia KSK

 MUDr. Lenártová Renáta, PhD.

   MUDr. Sekáč Ján 

Zástupca zriaďovateľa

 Mgr. Kečkešová Jolana

Zástupcovia rodičov

Kovalčínová Mariana
  Pachingerová Lenka
   Mgr. Smetanková Zdenka

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 Mgr. Kočerginová Iveta
   PaedDr. Šusterová Dáša

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 Ing. Lazarovská Poláčková Martina

Zástupca žiakov

 Kovalčínová Chantal