KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Koniec školského roku

30. júna 2017 sme sa ako každý rok rozlúčili na školskom dvore. Po príhovore pani riaditeľky PhDr. Hencovskej nasledovalo udeľovanie pochvál, ďakovných listov a ocenení. V tomto roku bolo novinkou, že vecné ceny získali najlepší žiaci z jednotlivých tried - za prospech, dochádzku a reprezentáciu školy. Najlepšími žiamki školy sú K. Feješová a J. Oršoľa, získali týždenný pobyt v Štrasburgu.